Privatlivspolitik

 

Journalpligt:

Her kan du læse lidt om, hvordan jeg opbevarer og håndterer oplysninger fra/om dig. 

Som autoriseret psykolog har jeg journalpligt. Dette indebærer, at jeg har pligt til at skrive og gemme oplysninger om dig og det, der er blevet talt om i terapiforløbet. Til samtalerne gør jeg mig som regel nogle journalnotater og kontaktoplysninger i papirform, og efter hver samtale udarbejder jeg en elektronisk journal. Således vil der i de fleste tilfælde både være en journal i papirudgave og en elektronisk journal. 

I enkelte tilfælde vil jeg have brug for at gemme dit fulde CPR-nr. Dette gør sig fx gældende, hvis du får samtalerne helt/delvist betalt af et forsikringsselskab eller Sygeforsikring "danmark".

Med dit samtykke vil jeg desuden kunne modtage og dele journaloplysninger med andre relevante instanser. Dette kan fx være egen læge, kommune eller sygehuse. 

 

Opbevaring:

Jeg har pligt til at opbevare journaloplysninger i 5 år. Jeg opbevarer den elektroniske journal i henhold til GDPR-kravnene. Papirjournalen bliver opbevaret sikkert bag dobbeltlås. De 5 års opbevaring regnes fra den sidste dato for et notat i journalen, og efter 5 års sikker opbevaring vil journaloplysningerne blive destrueret.   

 

Tavsheds- og underretningspligt:

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt, hvilket vil sige, at jeg ikke må videregive oplysninger om dig uden dit samtykke. Det er som udgangspunkt fortroligt, hvad du fortæller til samtalerne, men der ses dog et par få men vigtige undtagelser fra dette.

  • Hvis jeg kommer i besiddelse af viden om eller får begrundet mistanke om, at et barn under 18 år lider fysisk eller psykisk overlast, så er jeg forpligtet til at informere kommunen derom. Dette er min underretningspligt som psykolog.
  • Hvis jeg kommer i besiddelse af viden om eller får begrundet mistanke om, at du eller andre er i alvorlig fare/risiko for at komme til skade, så er jeg ligeledes forpligtet til at oplyse myndighederne derom. Dette er min oplysningspligt som psykolog.

 

Dine rettigheder:

Du har ret til at se/få en kopi af det, som jeg har noteret om dig. Er der noget, som du ønsker rettet/slettet i journalen, så diktererer lovgivningen dog, at jeg ikke må gå ind og rette eller slette i journalnotater eller undersøgelsesrapporter. I stedet kan der skrives et nyt notat, hvor dine ønsker til ændringer i notaterne vil blive noteret.

Hvis du på nogen måde er utilfreds med, hvorledes informationerne om dig bliver opbevaret/håndteret, bedes du kontakte mig, så vi kan drøfte dette, hvormed vi forhåbentligt kan finde en passende løsning indenfor lovgivningens rammer. Hvis dette ikke kan opfylde dine ønsker, så har du til enhver tid mulighed for at klage til datatilsynet. 


Randi Merrild   |   Lindholtvej 2, Tvis   |   7500 Holstebro

Mobil: 28769258   |   Mail: randi@psykologmerrild.dk   |   CVR: 42108987


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk