Om mig

Mit navn er Randi Merrild, og jeg har arbejdet som psykolog siden 2009, hvor jeg færdiggjorde psykologistudiet ved Aarhus Universitet. Jeg er født i 1985, og privat er jeg bosiddende med mand og børn på en landejendom mellem Tvis og Hodsager. Det er også her, at min psykologpraksis er beliggende.  

Jeg blev autoriseret psykolog i 2012. Beviset som autoriseret psykolog er et kvalitetsstempel, der tildeles af Psykolognævnet. Det er din garanti for, at jeg har haft mere end 1000 timers terapi og modtaget mere end 160 timers supervision. Herudover er jeg i gang med en specialistuddannelse, som består af en lang række kurser og supervision, hvilket styrker ens faglighed og kunnen som psykolog.

Jeg bestræber mig meget på at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære til samtalerne, hvor du kan føle dig helt tryg ved at dele svære og personlige tanker og følelser. I min måde at arbejde på som psykolog er nærvær, faglighed og respekt for det enkelte menneske vigtige værdier. Mit hovedfokus er at hjælpe dig til at få lige nøjagtig den indsigt samt de værktøjer og handlemuligheder, som kan løsrive dig fra de problemstillinger, der fylder i dit liv lige nu. 


Kort fortalt og mine tidligere ansættelser som psykolog. Før opstart af egen psykologpraksis har jeg været ansat i en privat praksis i Aarhus, hvor jeg primært arbejdede med angstbehandling af unge og voksne klienter. Jeg varetog individuel terapi og gruppeterapeutiske forløb til klienter med angst (primært socialangst, panikangst, agorafobi, sygdomsangst, OCD og enkeltfobier). Hertil varetog jeg også mødeaftener for gruppedeltagernes pårørende, som til møderne fik psykoedukation og en grundig indføring i, hvordan det er at leve med angst.

Jeg har også været ansat i Distriktspsykiatrien i Herning, hvor jeg var ansat i det Specialiserede Team for Affektive Lidelser. Her varetog jeg primært individuelle samtaleforløb til voksne patienter med depressive og bipolare lidelser. Jeg var også involveret i forskellige udredningsopgaver i samarbejde med teamets speciallæger, hvormed jeg tilegnede mig en bred viden om de forskellige psykiatriske diagnoser. 

Herudover har jeg arbejdet i Herning Kommune i en anonym ungerådgivning, der fungerede som en tidligt forebyggende indsats til unge i alderen 12-25 år. Her varetog jeg indviduelle samtaler med de unge samt rådgivning af de unge over telefon, mail og sms. Jeg holdt foredrag på mange forskellige skoler i Herning Kommune for at reklamere for ungerådgivningen, hvorefter de unge selv kunne henvende sig anonymt til ungerådgivningen, hvis de havde behov for hjælp. Det primære formål med ungerådgivningen var at styrke de unges trivsel og dermed fastholde de unge i uddannelsessystemet/på arbejdsmarkedet. Blandt de problemstillinger, som de unge henvendte sig med, sås blandt andet mistrivsel i skolen, mobning, problemer i hjemmet, misbrugsproblemer, sorg, selvværdsproblemer, udfordringer i forbindelse med forældrenes skilsmisse, ensomhed, selvskade og selvmordstanker. 

Alt i alt har jeg oparbejdet en bred erfaring i terapi med både den unge og den voksne målgruppe i forhold til mange forskellige problemstillinger.


Randi Merrild   |   Lindholtvej 2, Tvis   |   7500 Holstebro

Mobil: 28769258   |   Mail: randi@psykologmerrild.dk   |   CVR: 42108987


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk