Jeg tilbyder

Jeg tilbyder individuelle samtaler med kort ventetid til unge og voksne. Jeg er behjælpelig i forhold til en lang række problematikker, men mine spidskompetencer ligger indenfor følgende områder:

  • Angst (fx socialangst, panikangst, agorafobi, OCD og enkeltfobier)
  • Depression og andre affektive lidelser
  • Stress/udbrændthed
  • Selvværdsproblemer
  • Sorg/traumer/andre livskriser
  • Ungdomsproblemer
  • Psykoedukation til pårørende (formidling af/ undervisning i klientens psykiske problemstillinger til de pårørende)

Samtalerne foregår som udgangspunkt på dansk, men jeg tilbyder også samtaleforløb på engelsk.


Til samtalerne vil vi i fællesskab beslutte, hvilken problemstilling, der kræver størst opmærksomhed i samtaleforløbet. Ofte vil der være flere problemstillinger, og hovedfokus vil således også kunne ændre sig i løbet af samtaleforløbet. Samtalerne er selvfølgelig i sig selv af stor betydning for et godt terapiforløb, men tiden mellem samtalerne er rent faktisk af lige så stor betydning for, at terapiforløbet bliver udbytterigt for dig. Her får du nemlig mulighed for at reflektere nærmere over samt arbejde med de ting, der er fokus på til selve samtalerne. Der aftales som oftest konkret hjemmearbejde i form af små øvelser/opgaver, som du skal fokusere på i tiden mellem samtalerne for at gøre forløbet mere intensivt og ikke mindst mere virksomt. 

Metodemæssigt arbejder jeg primært ud fra kognitiv adfærdsterapi. Dette er en særdeles specialiseret terapiform med helt konkrete fremgangsmåder, der er særligt udviklet til de forskellige problemstillinger, som du bringer ind i det terapeutiske rum. Jeg supplerer også med centrale elementer fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og Mindfulness, men jeg vurderer altid i det konkrete samtaleforløb, hvilken terapeutisk indgangsvinkel, der passer bedst til den enkelte person og den enkelte problemstilling. 


Randi Merrild   |   Lindholtvej 2, Tvis   |   7500 Holstebro

Mobil: 28769258   |   Mail: randi@psykologmerrild.dk   |   CVR: 42108987


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk