Covid-19

I min praksis følges Sundshedsstyrelsens retningslinjer. Dette betyder blandt andet for dig som gæst at:

  • Hvis du (eller jeg) har symptomer på Covid-19, så skal samtalen aflyses.
  • Til samtalerne overholdes den anbefalede fysiske afstand. Vi giver ikke hånd, og vi afspritter hænderne grundigt.
  • Jeg planlægger samtalerne således, at der aldrig vil være flere personer til stede i venteområdet på samme tid. Der planlægges således luft i kalenderen omkring de enkelte samtaler, så du har god tid til at forlade min praksis, inden den næste klient ankommer. 
  • Mellem de enkelte samtaler foretages en grundig afspritning af samtlige kontaktflader i venteområdet og i samtalelokalet samt grundig udluftning af lokalerne.

Jeg håber dermed, at vi i fællesskab kan hjælpe hinanden til, at de fysiske samtaler kan afholdes, da de fysiske samtaler efter min overbevisning er langt mere givende end telefonsamtaler/samtaler online. 


Randi Merrild   |   Lindholtvej 2, Tvis   |   7500 Holstebro

Mobil: 28769258   |   Mail: randi@psykologmerrild.dk   |   CVR: 42108987


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk